Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Tko smo mi?

Atomic Dance Factory je neprofitna umjetnička organizacija, koja djeluje u sklopu VPS “Radost”, čija je djelatnost popularizacija urbanih plesnih tehnika kod djece i mladeži. Ova isključivo urbana plesna ‘priča’ osnovana je u cilju promicanja, razvitka i unapređivanja plesnih tehnika: street jazz-a, hip hop-a, break dance-a te edukativnog i pedagoškog rada s djecom i mladima i smislene organizacije njihovog slobodnog vremena a sve u cilju poboljšavanja svijesti i stvaranja pozitivne slike o sebi. Naši plesni projekti prepoznati su i više puta nagrađivani kako u Hrvatskoj tako i u svijetu.

Termin hip- hop se odnosi na ulične plesne stilove koji su se razvili 70-ih godina u New Yorku kao dio hip-hop kulture. Prvotno se izvodio na hip-hop glazbu, a razvijao se kroz 4 osnovna stila: break dance, funk, locking i popping. Danas postoji mnogo hip-hop pravaca,  a uz već navedene to su primjerice: house, waving, threading, tutting, kruming itd.

Osnovna karakteristika hip hopa je freestyle – slobodan pokret s naglaskom na izraženu muzikalnost i kreativnost u kretanju. Hip-hop je plesačima omogućio da izvode koreografije na svoj vlastiti način i da ples bude karakterističan upravo po izvedbi plesača.

Što sve radimo?

Koreografije, plesne radionice i festivali, humanitarne akcije, eventi, glazbeni video, film ili televizija… Svakom projektu pristupamo strastveno i inspirativno zbog čega smo više puta nagrađivani. 

S kim surađujemo?

Naši prijatelji i partneri prepoznali su kvalitetu i profesionalnost naših usluga i projekata, strastven odnos prema svakom projektu te konstantnu želju za novim dostignućima.