Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Ovom izjavom se obvezujemo da ćemo štititi privatnost korisnika i sigurnost osobnih podataka koje nam pružaju putem web stranice. Sukladno Uredbi o zaštiti pojedinaca i obradi osobnih podataka te slobodnom kretanju takvih podataka i postupku klasifikacije informacija, osobne podatke klasificiramo kao povjerljive informacije te provodimo njihovu zaštitu. Korištenje stranice atomicdancefactory.hr moguće je bez ostavljanja osobnih podataka. Uvid u podatke koje korisnik unese putem kontakt obrasca imaju samo ovlaštene osobe. Podaci se neće prosljeđivati i davati na uvid trećim osobama. Ako putem kontakt obrasca korisnik unese osobne podatke, ti će se podaci koristiti samo u svrhu ostvarivanja kontakta. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni.