PRIDRUŽI NAM SE

Ukoliko želiš postati naš član pozivamo te na
upis ili audiciju

UPOZNAJ NAŠE VODITELJE
I SURADNIKE

Strpljenje, upornost i ljubav prema plesu njihove su
najvažnije osobine

IZDVOJENO

'Svaki ples koji činite pripada vama. To je
dio vaše zbirke. Kada razmišljate o tome na
taj način, želite da vaša sljedeća rutina bude najbolja koju ste ikada napravili!'

NOVOSTI

Doznaj sve zanimljivosti iz svijeta plesne umjetnosti